FAQ Algemeen

Wat is Acadin?
Acadin biedt een digitale leeromgeving met uitdagende leeractiviteiten speciaal voor cognitief getalenteerde leerlingen. Daarnaast biedt Acadin ondersteuning aan begeleiders van deze leerlingen om opdrachten op maat aan te bieden.

Voor wie is Acadin?
Acadin is voor begeleiders en cognitief getalenteerde en (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. De begeleiders kunnen bijvoorbeeld leerkrachten, begeleiders van verrijkingsgroepen of ouders zijn. Bekijk de introductievideo om een indruk te krijgen van de mogelijkheden die Acadin voor hen kan bieden.

Kunnen Belgische scholen ook gebruikmaken van Acadin?
Ja, ook Belgische scholen kunnen gebruikmaken van Acadin.

Wat is een Topdomein?
Een Topdomein is een eigen afgeschermde omgeving. Een (onderwijs)instantie, ouder of een andere begeleider van talentvolle leerlingen kan een Topdomein aanvragen en wordt daarmee moderator (beheerder). De moderator kan de begeleiders en leerlingen aanmaken die toegang hebben tot het betreffende Topdomein.

Waarom is het nodig om in te loggen?
Iedere begeleider of leerling werkt binnen een afgeschermd Topdomein dat enkel bestemd is voor de school, verrijkingsgroep of gebruikersgroep waar hij/zij toe behoort. Tijdens het inloggen wordt bepaald bij welke groep de gebruiker hoort en komt de gebruiker automatisch in het eigen Topdomein.

Wat voor leeractiviteiten zijn er?
Het aanbod varieert van interessante webpaden ter verbreding, uitdagende experimenten, onderzoeksopdrachten, webkwesties, digitaal beschikbare (gratis) verrijkingsmaterialen en beschrijvingen van overige geschikte materialen. Meer informatie over leeractiviteiten


Privacyreglement

Voor het gebruik van uw Acadin-leeromgeving worden persoonsgegevens verwerkt van bijvoorbeeld leerlingen en begeleiders. Wij hechten groot belang aan het borgen van de privacy van alle betrokkenen van wie u gegevens opneemt in uw leeromgeving. Daarnaast verplicht de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) u én ons om samen afspraken te maken over de verwerking van persoonsgegevens. Deze afspraken zijn niet belegd in een bewerkersovereenkomst maar zijn vastgelegd in het bijgevoegde ‘Privacyreglement Acadin’. Dit reglement geldt in uw geval als bewerkersovereenkomst in de zin van de Wbp. Alle abonnees hebben een mail hierover ontvangen met uitgebreide informatie.
 
Opzegtermijn
Ook voor Acadin 2.0 geldt een opzegtermijn van 2 maanden voor het eindigen van de abonnementsperiode van 1 jaar. Indien wij geen opzegging hebben ontvangen wordt uw abonnement automatisch verlengd. Facturatie vindt plaats op basis van het werkelijk aantal leerlingen op uw school conform de meest recente DUO-bestanden.