Jan Ververs

Onderwijsadviseur bij HCO

Als onderwijsadviseur bij HCO speel ik in op de behoeften van de school. In mijn werkwijze staat de leerling en het leren centraal. Acadin kan hierin een goede rol spelen en het leerklimaat versterken. Met Acadin als hulpmiddel kunnen wij talenten verder laten ontwikkelen. Samen met u wil ik de uitdaging aangaan om Acadin effectief te implementeren in uw school.

Contact opnemen

Neem contact op met Jan Ververs via j.ververs@hco.nl.

Talentontwikkeling voor íeder kind

Marije Smit van VCPO Noord-Groningen

Acadin heeft veel voordelen je ziet kinderen echt opbloeien

Mirjam Groeneveld van de Sint Jozefschool te Achterveld

Implementatie Acadin na gedegen onderzoek

De Waterlelie in Rotterdam

Het consortium Acadin, onder de vlag EDventure