Monique Edelaar

Onderwijsadviseur bij OnderwijsAdvies

Ik ben een enthousiaste Acadin expert om verschillende redenen. Voor leerlingen zijn er zoveel verschillende beschikbare leeractiviteiten dat er altijd iets te vinden is dat aansluit bij de interesses en onderwijsbehoeften. Sterk vind ik ook dat een leerling meer regie over het eigen leerproces krijgt en een grotere eigen verantwoordelijkheid hierin. Scholen die worstelen met een beperkt aantal verrijkingsmaterialen worden ook ruimschoots bediend. In de praktijk lopen leraren aan tegen de praktijk van alle dag waarin het lastig is om ruimte te vinden voor de begeleiding van begaafde leerlingen. Ook hierin is Acadin ondersteunend.

Contact opnemen

Neem contact op met Monique Edelaar via m.edelaar@onderwijsadvies.nl.

NRO-onderzoek: Ook creatief begaafde leerlingen verdienen uitdagend onderwijs

Joyce Gubbels - Orthopedagoog

Talentontwikkeling voor íeder kind

Marije Smit van VCPO Noord-Groningen

Implementatie Acadin na gedegen onderzoek

De Waterlelie in Rotterdam

Het consortium Acadin, onder de vlag EDventure