Ria Looij-van 't Hof

Onderwijsadviseur bij Driestar Educatief

Orthopedagoge NVO, werkzaam in het basisonderwijs, dyslexieonderzoeker en deskundig op het gebied van hoogbegaafdheid. Door middel van psychologische onderzoeken en consultaties geef ik aan welke richting leerkrachten met hun hoog- of meerbegaafde leerlingen in kunnen slaan. Daarbij worden ook de ouders betrokken. Verder adviseer ik schoolteams bij het maken van beleid en het organiseren van goede begeleiding voor genoemde kinderen. Als lid van de werkgroep Content van Acadin werk ik mee aan het uitbouwen van deze interessante en praktische digitale leeromgeving.

Contact opnemen

Neem contact op met Ria Looij-van 't Hof via a.looij@driestar-educatief.nl.

Er zit nog meer in Acadin dan we dachten

Maasdijkschool in Heerenveen

Acadin heeft veel voordelen je ziet kinderen echt opbloeien

Mirjam Groeneveld van de Sint Jozefschool te Achterveld

Acadin geeft ons beleid handen en voeten

Basisschool De Bron - Neerbeek

Het consortium Acadin, onder de vlag Onderwijsontwikkeling Nederland