Ria Looij-van 't Hof

Onderwijsadviseur bij Driestar Educatief

Orthopedagoge NVO, werkzaam in het basisonderwijs, dyslexieonderzoeker en deskundig op het gebied van hoogbegaafdheid. Door middel van psychologische onderzoeken en consultaties geef ik aan welke richting leerkrachten met hun hoog- of meerbegaafde leerlingen in kunnen slaan. Daarbij worden ook de ouders betrokken. Verder adviseer ik schoolteams bij het maken van beleid en het organiseren van goede begeleiding voor genoemde kinderen. Als lid van de werkgroep Content van Acadin werk ik mee aan het uitbouwen van deze interessante en praktische digitale leeromgeving.

Contact opnemen

Neem contact op met Ria Looij-van 't Hof via a.looij@driestar-educatief.nl.

De training heeft Acadin bij ons op de kaart gezet

Renske Prins van KBS de Reinboge

NRO-onderzoek: Ook creatief begaafde leerlingen verdienen uitdagend onderwijs

Joyce Gubbels - Orthopedagoog

Implementatie Acadin na gedegen onderzoek

De Waterlelie in Rotterdam

Het consortium Acadin, onder de vlag Onderwijsontwikkeling Nederland