De ervaring van: Alexandra van Dijk

Alexandra van Dijk, Jan Ligthartschool Driecant: ""Ik heb Acadin nu enige tijd in gebruik met talentvolle kinderen van groep 5 en 6. Je merkt dat je - als hen meer algemene kennis en vaardigheden aangereikt wordt - een soort sneeuwbaleffect krijgt. Ze willen nóg meer, en dat is natuurlijk positief! We gaan nu kijken of we Acadin op school breder kunnen trekken, bijvoorbeeld richting de onderbouw of naar kinderen die niet zozeer hoogbegaafd zijn, maar wel bepaalde talenten hebben. En wat wij als leerkracht kunnen doen om de begeleiding bij het programma te optimaliseren. Ik heb het aangekaart op de pilotmiddag van Acadingebruikers, dus ik ben benieuwd!" Noot van redactie: Acadin 2.0 biedt activiteiten voor zowel hoogbegaafde leerlingen als leerlingen met een bepaald talent."

Lees de ervaringen van:

Jan Hendriks | Alexandra van Dijk | Ankie Loor | Anoniem