Handleidingen

Quickstart

Klik hier voor de Quickstart Acadin 2.0

Plan van aanpak werken met Acadin 

Klik hier voor het Plan van aanpak werken met Acadin

Klik hier voor filmpje overzetten jaargroepen

Beheerder (moderator)

Ieder Topdomein heeft minimaal één beheerder (op aanvraag kunnen dit er ook meerdere zijn). Deze maakt eenmalig de gebruikersaccounts aan van de leerlingen en de begeleiders die mogen werken binnen het betreffende Topdomein. De beheerder zorgt ook voor de koppeling van leerlingen aan hun begeleider(s) en beheert de gebruikersgegevens in geval van wijzigingen. Een moderator kan zelf ook aan leerlingen gekoppeld worden om als begeleider te werken binnen Acadin.
Download handleiding Acadin 2.0 voor beheerder NIEUW
Download handleiding aanmaken en verzenden wachtwoorden
Download overzicht voor aanmelding (XLS)

Begeleider

Een begeleider wordt gekoppeld aan de leerlingen die hij/zij begeleidt. Vanuit de overzichtspagina kan de begeleider de voortgang van al zijn leerlingen volgen en per leerling leeractiviteiten zoeken, toekennen en beoordelen.
Download handleiding Acadin 2.0 voor begeleider NIEUW
Download handleiding aanmaken en verzenden wachtwoorden

Leerling

Een leerling is gekoppeld aan één of meerdere begeleiders. Na het inloggen komt de leerling in het overzicht van leeractiviteiten die al zijn ingepland. Een leerling kan zelf ook in de Acadin database naar interessante leeractiviteiten zoeken. De leerling kan alle bijbehorende websites en/of bestanden inzien, (werk)bestanden online bewaren bij uit te voeren leeractiviteiten en deze ter beoordeling inleveren. Daarnaast heeft de leerling toegang tot zijn portfolio met afgeronde activiteiten en de feedback hierop en tot zijn eigen leerlingprofiel.

Download handleiding Acadin 2.0 voor leerling NIEUW

 

Acadin Expert

Om Acadin goed in te voeren op uw school kunt u een beroep doen op een Acadin Expert, die u kan helpen met de vorming van het beleid rond Acadin en met een implementatie die passend is in uw school- en klassensituatie. De Acadin Experts vindt u hier.

• kent alle ins en outs van Acadin en is op de hoogte van de mogelijkheden en meest recente ontwikkelingen

• heeft de nodige kennis over optimale talentontwikkeling en (hoog)begaafdheid

• kan u als leerkracht/schoolteam begeleiden bij nieuwe ontwikkelingen en rondom thema's die gerelateerd zijn aan het vormgeven van verrijkingsonderwijs en speciaal de rol van Acadin hierin

• wordt ondersteund door Edventure met onder andere een implementatiepakket, bijeenkomsten en onderlinge informatie-uitwisseling.