Presentaties en training

 
Presentaties/trainingen over Acadin in de regio
De consortiumleden organiseren ook in 2018-2019 presentaties over Acadin op hun locatie.

Plaats en locatie:
Op 7 februari 2019 organiseert Consortiumlid Driestar educatief in Gouda Cursus ‘leerlijn (hoog)begaafdheid in ParnasSys, inclusief Acadin - meer informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie, kunt u een e-mail (ovv naam school/naam deelnemer/locatie/datum, indien bekend) sturen naar: monique@sec-opinion.nl
U ontvangt een bevestiging + programma van het consortiumlid dat de bijeenkomst organiseert.

 

Indien u gaat werken met Acadin kunt u een training/workshop volgen samen met uw collega's: