Verrijkingsmateriaal

Acadin wil graag zoveel mogelijk rijke leeractiviteiten, die geschikt zijn voor het zinvol vormgeven van uitdagend (verrijkings)onderwijs, vindbaar maken vanuit de Digitale Leeromgeving. Hoe breder en gevarieerder het aanbod, hoe beter het mogelijk is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de capaciteiten, behoeften en interesses van individuele leerlingen.

Aanbod van Acadin verrijkingsmateriaal

De leeractiviteiten die in Acadin worden opgenomen zijn specifiek ontwikkeld of geselecteerd voor de doelgroep en voldoen aan de volgende criteria:

• biedt meerwaarde ten opzichte van de reguliere leerstof

• bevat open opdrachten

• doet een beroep op het creatieve (denk)vermogen

• doet een beroep op metacognitieve vaardigheden

• doet een beroep op de zelfstandigheid van de leerling

• bevat een hoog abstractieniveau

• bevat een hoge mate van complexiteit

• stimuleert een onderzoekende houding

• lokt uit tot een reflectieve houding

• lokt uit tot interactie