Informatie en ontwikkeling

Acadin daagt talentvolle, meer- en hoogbegaafde leerlingen (groep 1-8 uit) uit, maar kan ter aanvulling ook worden ingezet voor de hele klas. Bijvoorbeeld als input voor project- of themaweken en/of voor het werken in groepjes, waarbij alle leerlingen uit de klas gaan samenwerken. Acadin kan worden ingezet voor plusklassen maar is ook tevens in te bedden in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Klik hier voor de informatieve folder

>600 leeractiviteiten voor groep 1-8

Acadin werkt met een groot team van inhoudelijk deskundigen continue aan de verbetering en verdere ontwikkeling van het aanbod. Acadin kan schoollang en schoolbreed worden ingezet:

 • Elk jaar worden ruim 100 leeractiviteiten toegevoegd.
 • Er is een ruim en breed aanbod van >450 leeractiviteitenvoor groep 3-8.
 • Er zijn >50 leeractiviteiten voor groep 1 en 2, voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. De instructie voor de jongere kinderen bestaat voornamelijk uit ‘modeling’ en feedback.

Zelfgestuurd leren

Kinderen leren niet alleen feitenkennis en vaardigheden, ze leren ook hoe ze moeten leren. Acadin helpt kinderen bij het zelf sturen van hun leerproces. Alle leeractiviteiten zijn opgezet volgens een vast stramien en bieden ondersteuning bij het vormgeven van verrijkingsonderwijs op maat en zelfgestuurd leren. Begeleiders/leerlingen kunnen selecteren op groep, duur opdracht, samen/alleen, 1,2,3-handjes, vaardigheden, vakken en intelligentiegebieden.

Overal en altijd aan de slag met Acadin

De leerling heeft in de eigen klas, verrijkingsklas, thuis, of elders altijd toegang tot de omgeving, zijn leeractiviteiten, behaalde resultaten en portfolio waardoor tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk wordt gemaakt. De leerkracht blijft een belangrijke schakel in het leerproces, ook voor de kinderen die met Acadin aan de slag gaan. De opbouw van de activiteiten is zo vormgegeven dat er altijd sprake is van een instructiemoment door de leerkracht. De activiteit wordt afgesloten met een feedback moment door de eigen leerkracht. Acadin is veilig en geschikt voor alle platforms, van smartphone tot iPad tot Chromebook.

Voor individuele leerlingen, groepjes en de hele klas.

Acadin daagt meer- en hoogbegaafde leerlingen uit, maar kan ter aanvulling ook worden ingezet voor de hele klas. Bijvoorbeeld als input voor project- of themaweken en/of voor het werken in groepjes, waarbij alle leerlingen uit de klas gaan samenwerken. Acadin kan worden ingezet voor plusklassen maar is ook in te bedden in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Vaardigheden en strategieën

Meer- en hoogbegaafde leerlingen zijn vaak gewend dat ze gemakkelijk iets leren, bijvoorbeeld doordat ze snel onthouden. Doordat de reguliere inhoud niet altijd aansluit bij de zone van naaste ontwikkeling leren ze minder vaardigheden. Door hen uitdagende opdrachten te geven worden ze verleid om iets anders aan te pakken. Ze ontdekken dat iets moeilijk kan zijn en leren andere/nieuwe vaardigheden aan. Naast praktische, analytische en creatieve vaardigheden zijn in Acadin tevens wijsheid en ethiek opgenomen. Ook vakgebieden die van belang zijn voor het leren in de 21e eeuw zijn opgenomen, zoals bijvoorbeeld ict-geletterdheid en kunstzinnige oriëntatie.

Inzicht en planning

 • Elke leerling wordt gekoppeld aan een of meer begeleiders (leerkracht, coördinator, etc.).
 • De begeleider selecteert (samen met de leerling) leeractiviteiten en plant deze in.
 • De leerling ziet na inloggen welke leeractiviteiten klaar staan en wanneer deze moeten worden ingeleverd.
 • De leerling zet na a oop van de opdracht het werk inhet eigen portfolio (documenten, foto’s en/of  lmpjes) en vult het evaluatieformulier in.
 • De begeleider ziet in een oogopslag wat de leerling heeftgedaan en geeft feedback op de evaluatie.

Uitgebreide ondersteuning

 • Elke school met een (proef-)abonnement op Acadin krijgt ter ondersteuning een vaste expert bij wie je vragen kunt stellen en advies kunt krijgen over het gebruik.
 • Acadin heeft diverse handleidingen (voor begeleider, leerling en beheerder) en een startdocument voor proefabonnees.
 • Voor alle abonnees is er een technische, algemene en inhoudelijke helpdesk.
 • Scholen die starten met Acadin kunnen een standaardtraining volgen maar ook kiezen voor een traject op maat, gegeven door een ervaren expert.

 

10 redenen om te kiezen voor Acadin:

 1. Digitale leeromgeving voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
 2. >600 leeractiviteiten, selectie op o.a. niveau, vakgebied, interesse en vaardigheden.
 3. In te zetten voor korte leermomenten én de lange leerlijn.
 4. Inzetbaar voor individuele leerlingen en de hele klas – groep 1-8.
 5. Dankzij voortdurende doorontwikkeling actueel en vernieuwend.
 6. Toekomstbestendig verrijkingsonderwijs op maat.
 7. Overal inzetbaar, thuis en op school en geschikt voor alle platforms.
 8. Ondersteuningsdocument voor leerlijnzelfgestuurd leren.
 9. Ondersteuning door ervaren onderwijsexperts,helpdesks en handleidingen.
 10. Vaste prijs voor gebruik door alle leerlingen,begeleiders en ouders.

Leerkrachten en leerlingen zijn erg enthousiast

Heidi Jacobs van Basisschool de Schakel

Acadin geeft ons beleid handen en voeten

Basisschool De Bron - Neerbeek

De training heeft Acadin bij ons op de kaart gezet

Renske Prins van KBS de Reinboge

Het consortium Acadin, onder de vlag Onderwijsontwikkeling Nederland