Wijzigingslogboek

Er wordt continu gewerkt aan de verdere ontwikkeling van Acadin op inhoudelijk en technisch gebied. Het onderwijs is dynamisch en volop in beweging. Acadin wil blijven aansluiten op de wensen van de gebruikers en de eisen die worden gesteld aan een digitale leeromgeving.

Hier zijn we op dit moment mee bezig

Voorbeelden zijn:

  • Het ruime aanbod van groep 5-8 wordt nog verder uitgebreid en bestaande activiteiten worden geactualiseerd
  • Er komt meer aanbod voor groep 1, 2, 3 en 4
  • Er wordt een leerlijn ontwikkeld waaraan alle activiteiten kunnen worden gekoppeld, waardoor de mogelijkheid ontstaat om met Acadin een doorlopende ontwikkelingslijn te creëren
  • De rol van leerkracht wordt verder uitgewerkt en ontwikkeld, waardoor de kracht van het portfolio wordt versterkt
  • Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van instructievideo's voor leerlingen gericht op het leren toepassen van de verschillende strategieen

Voorbeeld leeractiviteit nieuwe stijl: 

Vogel ABC - groep 3-4

Talentontwikkeling voor íeder kind

Marije Smit van VCPO Noord-Groningen

Acadin voelt als een beloning

Jan Hendriks - directeur BS de Vogelaar

De training heeft Acadin bij ons op de kaart gezet

Renske Prins van KBS de Reinboge

Het consortium Acadin, onder de vlag EDventure