Presentaties & trainingen

Wij verzorgen webinars, presentaties en trainingen rondom Acadin. U kunt bijvoorbeeld een presentatie bijwonen als u interesse heeft in Acadin. Indien u een abonnement heeft op Acadin kunt u een algemene training afnemen voor uw team en/of een traject op maat. Wij hebben een team met experts op het gebied van Acadin en hoogbegaafdheid.

Algemeen webinar over Acadin en verdiepingswebinar voor abonnementhouders

Er is veel animo voor ons webinar met basisinformatie over Acadin. Dit webinar is gericht op scholen en/of begeleiders die Acadin nog niet kennen of gaan werken met Acadin.  We hebben de volgende data ingepland voor het algemene webinar Acadin: 30 september 2024 en 18 november 2024  van 15.30 - 16.15 uur.

In aanvulling op deze reeks algemene webinars organiseren we dit jaar ook 2 keer een verdiepingswebinar, op 11 juni 2024 en  15 oktober 2024 van 15.30 - 16.15 uur. Het eerste verdiepingswebinar heeft als thema Portfolio en reflectie. De werkwijze rondom het inleveren van en reflecteren op activiteiten door de leerling wordt toegelicht. Ook het beoordelen van activiteiten door de begeleider komt aan bod. Daarnaast is er voldoende ruimte om inhoudelijke vragen over Acadin te stellen. 

Aanmelden voor het algemene webinar of het verdiepingswebinar kan via dit formulier. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 

 

Algemene presentatie over Acadin

Voor scholen die graag meer willen weten over Acadin organiseren we algemene presentaties in het land. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd wat Acadin is, en hoe u het kunt toepassen in de klas. Deelname is gratis. Het nieuwe schema wordt binnenkort gepubliceerd. U kunt zich wel aanmelden voor een webinar.

Algemene training/workshop

Wanneer u wilt starten met Acadin (of al werkt met Acadin) kunt u met uw team een training volgen. In 1 bijeenkomst krijgen u en uw collega's informatie over de uitgangspunten en doorontwikkeling van Acadin. Na deze bijeenkomst:

  • Kent u de visie en uitgangspunten van Acadin
  • Weet u voor welke leerlingen u Acadin kunt inzetten
  • Bent u op de hoogte van de vele mogelijkheden van  Acadin.
  • Kent u de opties om Acadin te implementeren in uw school.
  • Kunt u passende leeractiviteiten voor leerlingen uitzoeken, selecteren en klaarzetten.

Duur: 1 bijeenkomst van 2-2,5 uur 
Doelgroep: leraren, IB-ers, begeleiders
Kosten: 500 euro (inclusief btw en reiskosten)
Meer informatie en aanmelden

Maatwerk training

Wilt u voor uw team een training op maat of wilt u dat wij een bijdrage leveren aan teamdag en/of deskundigheidsbevordering rondom hoogbegaafdheid/talentontwikkeling? Neem dan contact op met ons via communicatie@acadin.nl

Implementatie Acadin na gedegen onderzoek

De Waterlelie in Rotterdam

Plannen, organiseren en kritisch nadenken

Basisschool de Zuidwester te Heiloo

Wat wil ik leren?

Het Dok te Oegsgeest

Het consortium Acadin, onder de vlag Onderwijsontwikkeling Nederland