Handleidingen & downloads

Om te starten met Acadin hebben we een handige sheet gemaakt waarin snel duidelijk is hoe te starten met Acadin. Daarnaast zijn er handleidingen voor beheerders, begeleiders en leerlingen beschikbaar.

Voor technisch gerelateerde vragen over bijvoorbeeld het gebruik van Acadin, het aanvragen van een topdomein, kunt u terecht bij helpdesk@acadin.nl of T 06 14 34 36 88

Beheerder (moderator)

Ieder Topdomein heeft één beheerder. Deze maakt eenmalig de gebruikersaccounts aan van de leerlingen en de begeleiders die mogen werken binnen het betreffende Topdomein. De beheerder zorgt ook voor de koppeling van leerlingen aan hun begeleider(s) en beheert de gebruikersgegevens in geval van wijzigingen. Een moderator kan zelf ook aan leerlingen gekoppeld worden om als begeleider te werken binnen Acadin.

Begeleider

Een begeleider wordt gekoppeld aan de leerlingen die hij/zij begeleidt. Vanuit de overzichtspagina kan de begeleider de voortgang van al zijn leerlingen volgen en per leerling leeractiviteiten zoeken, toekennen en beoordelen.

Leerling

Een leerling is gekoppeld aan één of meerdere begeleiders. Na het inloggen komt de leerling in het overzicht van leeractiviteiten die al zijn ingepland. Een leerling kan zelf ook in de Acadin database naar interessante leeractiviteiten zoeken. De leerling kan alle bijbehorende websites en/of bestanden inzien, (werk)bestanden online bewaren bij uit te voeren leeractiviteiten en deze ter beoordeling inleveren. Daarnaast heeft de leerling toegang tot zijn portfolio met afgeronde activiteiten en de feedback hierop en tot zijn eigen leerlingprofiel.

Privacy en Leveringsvoorwaarden

Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens klanten en bezoekers van de website

Acadin legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Via onze websites kun je producten bestellen, je abonneren op nieuwsbrieven, gebruik maken van onze (online) services, je interesse kenbaar maken of contact met ons hebben. Om van deze diensten gebruik te maken, is het noodzakelijk dat je bepaalde persoonsgegevens aan ons verstrekt. 

Bekijk hier de het Privacy Reglement klanten van Acadin 

Leveringsvoorwaarden

Bekijk hier de leveringsvoorwaarden

Privacy en leveringsvoorwaarden.

Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens in Acadin

Scholen die gebruikmaken van Acadin verstrekken voor dit doel mogelijk persoonsgegevens van leerlingen, hun ouders en medewerkers aan ons. In een verwerkersovereenkomst voert Acadin die verwerkingen uit, waartoe de school opdracht heeft gegeven. Deze verwerkingen zijn volledig in lijn met het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen 3.0 ’, welke ook door Onderwijs Ontwikkeling Nederland namens Acadin is onderschreven. 

Bekijk hier de Privacyverklaring Acadin 

Bekijk hier de Verwerkersovereenkomst

De training heeft Acadin bij ons op de kaart gezet

Renske Prins van KBS de Reinboge

NRO-onderzoek: Ook creatief begaafde leerlingen verdienen uitdagend onderwijs

Joyce Gubbels - Orthopedagoog

De plusgroepen van Vrijeschool de Es halen heel veel uit Acadin

Vrijeschool De Es

Het consortium Acadin, onder de vlag Onderwijsontwikkeling Nederland