Handleidingen & downloads

Om te starten met Acadin hebben we een handige sheet gemaakt waarin snel duidelijk is hoe te starten met Acadin. Daarnaast zijn er handleidingen voor beheerders, begeleiders en leerlingen beschikbaar.

Voor technisch gerelateerde vragen over bijvoorbeeld het gebruik van Acadin, het aanvragen van een topdomein, kunt u terecht bij helpdesk@acadin.nl 

Beheerder (moderator)

De beheerder van een school richt Acadin in. De beheerder maakt gebruikersaccounts aan van leerlingen en begeleiders binnen Acadin en koppelt leerlingen aan hun begeleider(s). De begeleider verandert ook het leerjaar na de zomervakantie en stuurt wachtwoorden. 

Begeleider

Een begeleider wordt gekoppeld aan de leerlingen die hij/zij begeleidt. Vanuit de overzichtspagina kan de begeleider de voortgang van al zijn leerlingen volgen en per leerling leeractiviteiten zoeken, toekennen en beoordelen.

Leerling

Een leerling is gekoppeld aan één of meerdere begeleiders. Na het inloggen komt de leerling in het overzicht van leeractiviteiten die al zijn ingepland. Een leerling kan zelf ook in de Acadin database naar interessante leeractiviteiten zoeken. De leerling kan alle bijbehorende websites en/of bestanden inzien, (werk)bestanden online bewaren bij uit te voeren leeractiviteiten en deze ter beoordeling inleveren. Daarnaast heeft de leerling toegang tot zijn portfolio met afgeronde activiteiten en de feedback hierop en tot zijn eigen leerlingprofiel.

Privacy en Leveringsvoorwaarden

Acadin legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Via onze websites kun je producten bestellen, je abonneren op nieuwsbrieven, gebruik maken van onze (online) services, je interesse kenbaar maken of contact met ons hebben. Om van deze diensten gebruik te maken, is het noodzakelijk dat je bepaalde persoonsgegevens aan ons verstrekt. 

Bekijk hier de het Privacy Reglement 2023 klanten van Acadin 

Leveringsvoorwaarden

Bekijk hier de leveringsvoorwaarden Acadin 2023

Verwerkersovereenkomst 4.0 september 2023

Onze verwerkersovereenkomst 4.0 is volledig in lijn met het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen 4.0 ’, welke ook door Onderwijs Ontwikkeling Nederland namens Acadin is onderschreven. 

Bekijk hier de Verwerkersovereenkomst 4.0

NRO-onderzoek: Ook creatief begaafde leerlingen verdienen uitdagend onderwijs

Joyce Gubbels - Orthopedagoog

Er zit nog meer in Acadin dan we dachten

Maasdijkschool in Heerenveen

Leerkrachten en leerlingen zijn erg enthousiast

Heidi Jacobs van Basisschool de Schakel

Het consortium Acadin, onder de vlag Onderwijsontwikkeling Nederland