Blog - Doelgericht werken met Acadin en ParnasSys

Mirjam Floor, onderwijsadviseur van consortiumlid Driestar en Acadin-expert schreef het volgend blog voor de 'Week van Hoogbegaafheid'.

Wil je doelgericht werken aan vaardigheden met de meer- en hoogbegaafde leerlingen van je school? Lees in deze blog hoe je vaardigheidsdoelen kan plannen en evalueren met Parnassys, en tegelijk de uitdagende leeractiviteiten in kan zetten van Acadin.

Leerlijnen module in parnassys                                                                                                        

Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften en interesses van alle leerlingen, ook de zeer talentvolle, is onderstaand kader ontwikkeld met (denk)vaardigheden. Dit kader biedt een overzicht van vaardigheden, waaraan leerlingen doelgericht kunnen werken om zich verder te ontwikkelen (site SLO). 

Deze vaardigheden en onderliggende doelen zijn toegevoegd aan de leerlijnen module in ParnasSys. Hierdoor is het mogelijk om leerlingen te koppelen aan de leerlijn  en doelen te plannen en te volgen.

Een voorbeeld: Je hebt met de leerlingen van je (plus)klas gesproken over de doelen waaraan ze willen werken. De kinderen willen aan de slag met de vaardigheid; kritisch denken. Deze vaardigheid bestaat uit verschillende doelen. 

De leerlingen hebben gekozen voor de volgende twee doelen:

- Ik luister naar de mening van anderen voordat ik mijn mening vorm
- Ik ga na of wat ik denk over een onderwerp klopt met de feiten

  • De doelen koppel je in parnassys aan de leerling en je plant de periode waarin je aan de doelen gaat werken.  Vervolgens ga je naar Acadin. 
  • Je kiest m.b.v. het filter een activiteit die bij deze doelen past en aansluit bij de interesses van de leerlingen. Bijvoorbeeld de les: Bestaan er ook Saturnus mannetjes?                  
  • Nadat de leerlingen een periode aan de les hebben gewerkt vullen ze de evaluatie van de les in en verwerken deze in het portfolio. De leerkracht evalueert de gestelde doelen in parnassys. 

Leerkrachten en leerlingen zijn erg enthousiast

Heidi Jacobs van Basisschool de Schakel

Acadin heeft veel voordelen je ziet kinderen echt opbloeien

Mirjam Groeneveld van de Sint Jozefschool te Achterveld

De plusgroepen van Vrijeschool de Es halen heel veel uit Acadin

Vrijeschool De Es

Het consortium Acadin, onder de vlag Onderwijsontwikkeling Nederland