Implementatie Acadin na gedegen onderzoek

De Waterlelie te Rotterdam heeft laten onderzoeken wat Acadin de Waterlelie kan bieden aan ondersteuning voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. De resultaten van het onderzoek hebben geleid tot implementatie van Acadin. Onze dank gaat uit naar Marcel Krol voor het delen van het onderzoek en Cora Stuurman voor haar verhaal en het vertrouwen in Acadin. 
 

Acadin voelt als een beloning

Jan Hendriks - directeur BS de Vogelaar

Implementatie Acadin na gedegen onderzoek

De Waterlelie in Rotterdam

Acadin heeft voor elk wat wils en is heel divers

Basisschool Groeneveld te Venlo

Het consortium Acadin, onder de vlag Onderwijsontwikkeling Nederland